SepetALIŞVERİŞ SEPETİM
Sepetinizde ürün yok
Telefonla Sipariş 0422 326 11 26
Gizlilik Sözleşmesi


1. Taraflar

a) https://www.sanuze.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Yeni Hamam Mahallesi Mücevher Sokak No:1/C Battalgazi / MALATYA adresinde mukim Sanuze Gıda İnşaat Basın Yayın İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.  (Bundan böyle “SANUZE DIŞ TİCARET” olarak anılacaktır).
b) https://www.sanuze.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu SANUZE DIŞ TİCARET” in sahip olduğu internet https://www.sanuze.com den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, https://www.sanuze.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SANUZE DIŞ TİCARET” bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, SANUZE DIŞ TİCARET” tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SANUZE DIŞ TİCARET” ’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SANUZE DIŞ TİCARET” in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye https://www.sanuze.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, https://www.sanuze.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. https://www.sanuze.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SANUZE DIŞ TİCARET” ’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SANUZE DIŞ TİCARET” ’le üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. SANUZE DIŞ TİCARET” üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, https://www.sanuze.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SANUZE DIŞ TİCARET” ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SANUZE DIŞ TİCARET” ’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SANUZE DIŞ TİCARET” ' in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. SANUZE DIŞ TİCARET” ’ in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SANUZE DIŞ TİCARET”  ’in hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. https://www.sanuze.com internet sitesi yazılım ve tasarımı SANUZE DIŞ TİCARET” mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. SANUZE DIŞ TİCARET” tarafından https://www.sanuze.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve / veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. SANUZE DIŞ TİCARET” kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. SANUZE DIŞ TİCARET” üyenin https://www.sanuze.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13. SANUZE DIŞ TİCARET” ‘e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve / veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SANUZE DIŞ TİCARET” tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, SANUZE DIŞ TİCARET”  ‘e üye olurken ve / veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve / veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve / veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, SANUZE DIŞ TİCARET” tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, SANUZE DIŞ TİCARET” tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece SANUZE DIŞ TİCARET” ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve / veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve SANUZE DIŞ TİCARET”  ’i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini SANUZE DIŞ TİCARET”  ‘in müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir.
3.14.SANUZE DIŞ TİCARET” üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SANUZE DIŞ TİCARET” ‘e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SANUZE DIŞ TİCARET”  ve SANUZE DIŞ TİCARET” ,  web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15. SANUZE DIŞ TİCARET” , web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye SANUZE DIŞ TİCARET” web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. SANUZE DIŞ TİCARET” , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SANUZE DIŞ TİCARET” web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. SANUZE DIŞ TİCARET” , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve / veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, SANUZE DIŞ TİCARET”  ‘in ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19. SANUZE DIŞ TİCARET” , işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS ’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS ’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve / veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini SANUZE DIŞ TİCARET” ‘in müşteri hizmetleri çağrı merkezine veya SANUZE DIŞ TİCARET” ‘in elektronik posta adresine bildirebilir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SANUZE DIŞ TİCARET” tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SANUZE DIŞ TİCARET” üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Malatya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul Et